Indeks docenienia

Badanie Indeks Doceniania 2019 zakończyło się! Dziękujemy za udział w badaniu. Wyniki będą miały swoją premierę na konferencji Brand Summit 2019 21 listopada w Warszawie na którą serdecznie zapraszamy: brandsummit.pl